Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε ότι αποδέχεσθε τους παρακάτω όρους τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε.

Οι αιτήσεις και τα e-mails που αποστέλλετε αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά από την εταιρεία μας.

Οι τιμές δεν είναι δεσμευτικές για την www.marepalamaras.gr και υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές.

Οι πελάτες ενημερώνονται τηλεφωνικά για τυχόν αλλαγή τιμών και διευκρινίσεις επί της παραγγελίας, προ της αποστολής του προϊόντος.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Οι πελάτες κατά την παράδοση της παραγγελίας οφείλουν να ελέγχουν το άθικτο της συσκευασίας. Κατεστραμμένα  προϊόντα θεωρούνται εκτός εγγύησης, και δεν θα πρέπει να τα παραλαμβάνουν. 

Τα κόστη μεταφορών για αλλαγή, επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων επιβαρύνουν τους πελάτες.

Ο πελάτης οφείλει να διατηρεί την απόδειξη αγοράς των προϊόντων ως αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος και υπολογισμό του χρόνου της εγγύησης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση παρέμβασης στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένη και της εταιρείας μας, επιχείρηση.